Geodetske storitve

Nudimo vam celovite geodetske storitve, ki jih izvajamo s sodobnimi merilnimi inštrumenti in programsko opremo. Delo opravljamo vestno in nepristransko do vseh strank v postopkih.

Svetovali vam bomo pri geodetskih storitvah kot so:

  • Geodetske meritve,
  • Kartiranja,
  • Izdelava geodetskih načrtov,
  • Vpis objektov v kataster stavb,
  • Zakoličbe objektov,
  • Ureditev meje,
  • Izravnava meje,
  • Evidentiranje stavb,
  • Parcelacija...